نژاد : Horde
سرور : Blizard
اکسپنشن : Shadolands
ریلیم : Kazzak
نژاد : Horde
سرور : Blizard
اکسپنشن : Shadolands
ریلیم : kazzak-blackmoore-ravencrest-silvermoon
نژاد : Horde
سرور : Blizard
اکسپنشن : Shadolands
ریلیم : Kazzak... ARTHAS... Outland... Arathor
نژاد : Horde
سرور : Blizard
اکسپنشن : Shadolands
ریلیم : main is kazzak-outland-ravencrest
نژاد : Horde
سرور : Blizard
اکسپنشن : Shadolands
ریلیم : kazzak و غیره
نژاد : Alliance
سرور : Blizard
اکسپنشن : Classic
ریلیم : Earthshaker
نژاد : Alliance
سرور : Blizard
اکسپنشن : Shadolands
ریلیم : silvermoon
نژاد : Alliance
سرور : Blizard
اکسپنشن : Classic
ریلیم : pyrewood village
نژاد : Alliance
سرور : Blizard
اکسپنشن : Shadolands
ریلیم : silvermoon
نژاد : Alliance
سرور : Blizard
اکسپنشن : Classic
ریلیم : Firemaw
نژاد : Alliance
سرور : Blizard
اکسپنشن : Classic
ریلیم : firemaw

لیست اکانت های فروشی

نژاد :
سرور : اروپا
اکسپنشن : دراگون فلایت
ریلیم : Turaluon - Ravencrest
نژاد : hord-all
سرور : blizzard
اکسپنشن : dragonflight
ریلیم : kazzak-sivermoon
نژاد : Alliance Horde
سرور : Blizzard
اکسپنشن : Dragonflight
ریلیم : Silvermoon Kazzak
نژاد : Horde-Alliance
سرور : EU
اکسپنشن : Dragonflight
ریلیم : Silvermoon-Twistingnether-Kazzak
نژاد : Horde-ally
سرور : EU
اکسپنشن : Dragonflight
ریلیم : Silvermoon-kazzak-twisting nether
نژاد : human - night elf - worgen - void elf - gnome
سرور : europe
اکسپنشن : dragonflight
ریلیم : outland - sylvanas
نژاد : Alliance
سرور : Blizard
اکسپنشن : Classic
ریلیم : Earthshaker
نژاد : Horde,Alliance
سرور : Blizard
اکسپنشن : Shadowland
ریلیم : todeswache,Turalyon
نژاد : alliance
سرور : TBC
اکسپنشن : TBC
ریلیم : Firemaw
نژاد : Horde
سرور : Blizard
اکسپنشن : Shadolands
ریلیم : Kazzak
نژاد : Horde
سرور : Blizard
اکسپنشن : Shadolands
ریلیم : kazzak-blackmoore-ravencrest-silvermoon
نژاد : Alliance
سرور : Blizard
اکسپنشن : Shadolands
ریلیم : silvermoon
درحال بارگذاری ...

آگهی خرید و فروش هیرو

سلام به  همگی شما عزیزانی که طرفدار بازی World of warcraft هستید. در این صفحه میتوانید خرید و فروش هیرو انجام دهید.
اگر هیرو ندارید میتوانید خرید هیرو را تجربه کنید. همچنین درصورت داشتن هیرو می توانید فروش هیرو را تجربه کنید.

در این صفحه می توانید آگهی های خرید و فروش  هیرو و هیروهای صبت شده به همراه اطلاعات کامل هریک را ببینید. در این فروشگاه بلیزارد می توانید اخبار بلیزارد را نیز دنبال کنید و  همچنین از دنیای وارکرافت مطلع شوید.